Audity

Ponukáme širokú škálu bezpečnostných a technických auditov

Bezpečnostný projekt ISVS
podľa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.