Referencie

Výber z naších klientov

Stredoslovenská energetika, a.s.
Staromestské slávnosti Žilina
Považské múzeum v Žiline
Telekomunikačný úrad SR
Žilinská univerzita v Žiline
KIA Motors Slovakia
Klinická biochémia
Autocentrum Elis
Energotel, a.s.
Geofos, s.r.o.
Mesto Žilina

a ďalší.