Pripojenie na Internet: Zmluva

Údaje potrebné k zmluve o pripojení na Internet

Na tejto stránke môžete vyplniť údaje potrebné k spísaniu zmluvy o pripojení na internet. Následne vám zavoláme pre potvrdenie správnosti údajov a spíšeme zmluvu, ktorú vám odošleme poštou na podpísanie. Proces aktivácie/zriadenia spustíme okamžite po spätnom doručení podpísanej zmluvy, až vtedy sa stane zmluva záväzná. Vyplnením tohto formulára sa teda k ničomu nezaväzujete.

Podrobnejšie informácie o produktoch nájdete na stránke Pripojenie na Internet:

Je nutné vyplniť všetky údaje. Používajte diakritiku.

Kontaktné a fakturačné údaje:

Meno a priezvisko
(vyplnia iba fyzické osoby)

Obchodné meno
(vyplnia iba podnikatelia/firmy)

Bydlisko / Sídlo
(ulica, popisné číslo, psč, mesto)

Adresa pre zasielanie faktúr
(iba ak je odlišná od bydliska/sídla - meno, ulica, popisné číslo, psč, mesto)

Adresa miesta inštalácie
(iba ak je odlišná od bydliska/sídla - meno, ulica, popisné číslo, psč, mesto)

Dátum narodenia alebo IČO

DIČ
(vyplnia iba podnikatelia/firmy)

IČ pre DPH
(vyplnia iba podnikatelia/firmy)

Telefón
(najlepšie mobilný)

E-mail
(nie je povinný)

Zastúpený
(vyplnia iba podnikatelia/firmy)

Zápis OR/ŽR
(vyplnia iba podnikatelia/firmy)

V prípade že máte hlasovú službu (pevnú linku) od T-Com, ktorú neplánujete do 18 mesiacov zrušiť vyplňte aj nasledujúce údaje:

Majiteľ telefónnej linky
(meno a adresa)

Telefónne číslo pevnej linky

Referenčné číslo adresáta
(nájdete na faktúre od T-Com vpravo hore)

Výber služby, Internet:

Výber zariadenia:

Poznámka, odkaz
(voliteľne)

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Všeobecné podmienky GTS Slovakia: GTS-VP-2011-01.pdf.
Budú súčasťou zmluvy, ktorú vám pošleme.